Sdělení ke konkrétní Výzvám úhrady příspěvků do garančního fondu (desetimístná čísla jednací začínající 401.....) vepisujte přímo do portálu www.ckp.cz/prispevek

Položky označené () jsou povinné

+420
Bez doložení relevantních dokumentů nebude možné případ posoudit a vyřídit !

Vaše sdělení je nutno doložit relevantním dokumentem, abychom mohli Vše prověřit (kupní smlouvou, pojistnou smlouvou, zelenou kartou, atd.)

Přidat
( jpeg, jpg, doc, png, gif, pdf, tiff, tif, rtf, bmp )

Max 5 MB / 1 příloha

Celková velikost příloh

zbývá 8 MB

Počet příloh

zbývá 4

Zavřít