Zelená karta je jediný mezinárodně v Evropě uznávaný doklad osvědčující existenci pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla. Zelená karta jednak umožní prokázat, že má řidič příslušného vozidla v pořádku pojištění odpovědnosti, jednak umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.

Zelená karta slouží jako doklad o existenci pojištění odpovědnosti, kterým se motorista prokazuje policistovi při silniční kontrole. Zelená karta je jednostránkový černobílý dokument (bílý podklad, černé písmo) a můžete se jí prokazovat buď v listinné, nebo v elektronické podobě v PDF (například v mobilním telefonu). Od 1. 10. 2024 nebude při provozu vozidla v ČR nutné zelenou kartu s sebou vozit vůbec, kontroly pojištění odpovědnosti bude provádět Policie ČR on-line náhledem do databáze ČKP. Pro zahraniční cesty bude ovšem nutné mít zelenou kartu i nadále u sebe, do konce roku 2024 ve vytištěné podobě, od 1. 1. 2025 bude postačovat i v PDF formátu (např. v mobilním telefonu).

Zelená karta obsahuje rozeznávací značky států, které jsou členy Rady kanceláří. Podmínkou platnosti zelené karty v té které zemi pak je, aby její rozeznávací značka nebyla v této rubrice přeškrtnuta. Státy evropského hospodářského prostoru (EHP) jsou zahrnuty povinně ze zákona, další povinné státy určuje shromáždění členů ČKP a zbylé státy si volí pojišťovna na dobrovolné bázi.

Zelenou kartu vydá na žádost pojistníka pojistitel, týká-li se pojištění odpovědnosti tuzemského vozidla. V případě cizozemského vozidla vydá zelenou kartu pojistníkovi ČKP bezprostředně po sjednání hraničního pojištění. Zelená karta je průkazem pojištění odpovědnosti, pouze pokud je vydána k platné a účinné pojistné smlouvě.

Členské státy EHP

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

Další státy stanovené shromážděním členů ČKP

Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Monako, San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie.

Ostatní dobrovolné státy

Protože ČKP uzavřela dohody se všemi členy Rady kanceláří, zelená karta umožňuje vstup i na území těchto států:

Ázerbájdžán, Moldavsko, Maroko, Tunisko, a to za předpokladu, že jejich rozeznávací značka není přeškrtnuta. Je na rozhodnutí pojistitele (člena ČKP), zda pojištění odpovědnosti na území těchto států rozšíří, nebo ne.

Rusko, Bělorusko, Írán

Od 1. 6. 2023 neplatí na území Ruska a Běloruska zelené karty vydávané českými pojišťovnami, a to ani v případě, že na nich není mezinárodní rozeznávací značka RUS či BY přeškrtnuta. Motoristé budou na území Ruska a Běloruska vpuštěni pouze po uzavření tamního hraničního pojištění. To se uzavírá na hranicích při vstupu na dané území. Totéž platí od 1. 1. 2024 i pro Írán.

Kosovo

Pro území Kosova neplatí žádné zelené karty a ani jiné doklady podobného charakteru. Při vstupu na území Kosova musí řidiči všech cizozemských vozidel uzavřít na určených hraničních přechodech hraniční pojištění. Jeho územní platnost se vztahuje pouze na území Kosova.

Kteří cizinci se musí či nemusí v ČR prokazovat zelenou kartou

Seznam příslušných států naleznete zde.