V Praze, 30. června 2016 – Od 1. července 2016 dojde ke sjednocení řízení profesních organizací českých pojišťoven. Výkonným ředitelem České kanceláře pojistitelů (ČKP) byl jmenován Mgr. Jan Matoušek, stávající výkonný ředitel České asociace pojišťoven (ČAP) a jednatel servisní společnosti SUPIN. Na pozici výkonného ředitele ČKP rezignoval JUDr. Ing. Jakub Hradec, který však v ČKP zůstává a byl jmenován zástupcem výkonného ředitele a technickým ředitelem organizace. Druhou zástupkyní nového výkonného ředitele ČKP a provozní ředitelkou ČKP se stala JUDr. Stanislava Hojdová. Cílem sjednocení vedení těchto organizací je zefektivnění využívání lidských i technických zdrojů, kterými jednotlivé společnosti disponují, a posílení expertní pozice skupiny.

V České republice je touto změnou aplikován organizační model, který úspěšně funguje např. v Rakousku, kde profesní organizace pojišťoven pracují pod jednou hlavičkou. Jan Matoušek ve funkci výkonného ředitele ČKP nahrazuje Jakuba Hradce, který stál v čele ČKP od jejího založení v roce 1999 a který i nadále zůstává v ČKP na manažerské pozici technického ředitele. „Velmi si vážím toho, co Jakub Hradec udělal pro povinné ručení v ČR. Jeho zkušenosti v tomto oboru považuji za nepostradatelné, a proto jsem, stejně jako celá správní rada ČKP, velice rád, že bude i nadále naší odbornou oporou. Věřím, že nový výkonný ředitel ČKP Jan Matoušek na práci Jakuba Hradce plynule a úspěšně naváže,“ řekl RNDr. Jakub Strnad, Ph.D., předseda správní rady České kanceláře pojistitelů.

„ČKP se pod vedením Jakuba Hradce stala uznávanou odborně i technicky zdatnou organizací, pro pojistný trh je tak dobrou zprávou, že se rozhodl zde i nadále profesně působit. ČKP ročně odškodní tisíce motoristů, kteří jsou nabouráni nepojištěnými řidiči, pomáhá motoristům při komplikovaných nehodách se zahraničním prvkem či zjednodušuje přivolání pomoci s nepojízdným autem prostřednictvím Linky pomoci řidičům 1224. ČKP profesionálně zabezpečuje všechny činnosti určené zákonem včetně správy garančního fondu a fondu zábrany škod,“ okomentoval své jmenování Jan Matoušek, nový výkonný ředitel ČKP.

Úzká spolupráce ČAP a ČKP je pro budoucnost pojistného trhu nezbytná. „Sloučení vedení obou organizací umožní jasně definovat a naplňovat společnou strategii, a napomůže plnění příštích výzev např. v oblasti digitalizace a autonomních vozidel,“ vysvětluje změny Ing. Martin Diviš, MBA, prezident České asociace pojišťoven.

Mgr. Jan Matoušek

Působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada Velvyslanectví České republiky v Římě pověřený vedením obchodního úseku. Od roku 2008 zastával funkci náměstka výkonného ředitele v České bankovní asociaci. Věnuje se problematice podpory výchovy a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Od srpna 2015 zastává funkci výkonného ředitele České asociace pojišťoven a jednatele společnosti SUPIN, která je servisní organizací ČAP a ČKP.

JUDr. Stanislava Hojdová

Působila 17 let v oblasti státní a veřejné zprávy, v rámci Policie ČR, na vedoucích pozicích Ministerstva vnitra v úseku ICT a veřejné správy, jako ředitelka odboru Ministerstva práce a sociálních věci. Je expertem na oblast pojistného podvodu. Dlouhodobě se věnuje problematice práva ICT v kontextu eGovernmentu.

PDF verze ZDE