Motorista je povinen odstranit překážející vozidlo ze silnice

Motorista je odpovědný za odstranění nepojízdného vozidla, které způsobuje překážku v silničním provozu. Jde zpravidla o havarované či porouchané vozidlo. Často existují situace, kdy motorista není schopen odstranění překážejícího vozidla zajistit, například pokud dojde při dopravní nehodě ke zranění a odvozu řidiče do nemocnice, pak o odstranění překážky rozhodne přivolaný policista a pověří odstraněním překážky správce komunikace či jiný subjekt. Leckdy ale ani nezraněný motorista neví, na koho se obrátit, protože je ve stresové situaci.

Role pojišťoven = pomoc motoristům

Pojišťovny poskytují motoristům k povinnému ručení či havarijnímu pojištění asistenční služby, které zahrnují odtah nepojízdného vozidla nebo zprovoznění vozidla na místě poruchy či nehody. Tyto služby jsou ve většině případů motoristům v nouzi poskytovány bezplatně. Přivoláním asistenční společnosti zároveň motorista splnil svoji povinnost odstranit překážející nepojízdné vozidlo ze silnice. Pro přivolání odtahu či asistence provozuje ČKP Linku pomoci řidičům 1224 (pomoc si přivolá sám motorista) a Nehodové centrum pojišťoven (pokud si pomoc nemůže přivolat sám motorista, pak mu ji přivolá Policie ČR).

Linka pomoci řidičům 1224 (LPŘ) – Linka pro motoristy

LPŘ  je určena všem motoristům, kteří potřebují pomoc s nepojízdným vozidlem na silnici a chtějí k tomu využít služeb, které jim poskytuje pojišťovna. Nezáleží na tom, zda motorista ví, kde je pojištěný, po zavolání na 1224 je vždy přepojen na asistenční společnost své pojišťovny, kde si domluví pomoc, kterou potřebuje. Motorista si ve stresu nemusí pamatovat složité číslo na asistenční společnost své pojišťovny, z linky 1224 je sem vždy přepojen. Samotný odtah či asistenci nerealizuje LPŘ, ale přímo smluvní asistenční společnost pojišťovny, kam je motorista přepojen.

Funkční proces LPŘ

  1. Motorista, který potřebuje pomoc s nepojízdným autem, zavolá na číslo 1224, kde je operátorem vyzván ke sdělení pojišťovny, kde má pojištěné vozidlo. Pokud si pojišťovnu nevybaví, tak se ho operátor zeptá na registrační značku vozidla a pojišťovnu si vyhledá v databázi ČKP.
  2. Operátor LPŘ motoristu přepojí na smluvní asistenční společnost pojišťovny, kde je vozidlo pojištěné.
  3. Operátor smluvní asistenční společnosti pojišťovny se domluví s motoristou, jakou pomoc potřebuje a následně ji smluvní asistenční společnost pojišťovny zajistí.