Pokud v rámci sjednávání pojistné smlouvy zjistíte neshodu mezi evidovanou pojistně škodní historií a skutečností, je nutné se obrátit na svou aktuální/poslední pojišťovnu. Ta je Vám schopna pořídit úplný výpis pojistně škodní historie z databáze Bonus/Malus ČKP.

Úplný výpis obsahuje:

  • přehled jednotlivých pojištění s identifikací pojišťovny,
  • dobu jejich trvání
  • a také přehled případných škodných událost.

Tento výpis Vám (jako klientovi) umožní identifikovat případné evidenční nedostatky (například chybějící pojištění, škodní událost, apod.). Výpis naopak neobsahuje aplikaci obchodních podmínek pojišťoven, neboť to je záležitostí každé jednotlivé pojišťovny.   

Pokud z výpisu zjistíte nějaký rozpor mezi evidovanou pojistně škodní historií a skutečností, obraťte se vždy na pojišťovnu, u které jste rozpor zjistili. Pouze tato pojišťovna je schopna situaci prověřit a realizovat opravy v databázi Bonus/Malus ČKP.“