Přehled nejdůležitějších právních předpisů v oblasti působnosti ČKP

  • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  • Vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
  • Zákon č. 89/2012, Občanský zákoník

Texty právních předpisů naleznete například na Portálu veřejné správy. Upozorňujeme ale, že jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů.