Přehled nejdůležitějších právních předpisů v oblasti působnosti ČKP

  • Zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (účinný do 31. 3. 2024, resp. 30. 9. 2024)
  • Vyhláška Ministerstva financí č. 69/2024 Sb., k provedení zákona č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  • Vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (účinná do 31. 3. 2024, resp. 30. 9. 2024)
  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
  • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
  • Zákon č. 89/2012, občanský zákoník
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679

Texty právních předpisů naleznete například na Portálu veřejné správy. Upozorňujeme ale, že jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů:
e-sbirka.cz