Certifikáty certifikační autority ČKP

Pro správnou funkčnost aplikací pro komunikaci s ČKP/ČAP/SUPIN je nutné instalovat
oba výše uvedené certifikáty CA ČKP do úložiště - Důvěryhodné kořenové certifikační autority.

Často kladené dotazy (FAQ)

 1. Jak získám přístup do rozšířené databáze ČKP?
 2. Co musím splnit, chci-li přistupovat do rozšířené databáze ČKP?
 3. Jaký význam mají oprávněná a pověřená osoba?
 4. Nemohu se dostat na otázky týkající se instalace?
 5. Jak si mám zažádat o certifikát?
 6. Končí mi platnost certifikátu, co mám dělat?

1) Jak získám přístup do rozšířené databáze ČKP?

Pokud má Váš subjekt (Městský úřad, Obecní úřad atd.) s ČKP uzavřenou Smlouvu o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům, stačí na hlavičkovém papíře, nebo pomocí datové schránky poslat jmenování nebo změnu oprávněné osoby s telefonním spojením a e-mailem této nové osoby. Toto jmenování musí být podepsáno minimálně pověřenou osobou zastupující daný subjekt (viz 3).

Pokud nemáte uzavřenou Smlouvu o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům s ČKP a máte zájem o přístup do rozšířené databáze ČKP,  kontaktujte ČKP tel.221413129, e-mail: okres@ckp.cz.

2) Co musím splnit, chci-li přistupovat do rozšířené databáze ČKP?

 1. Musíte uzavřít Smlouvu o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům s ČKP.
 2. Musíte jmenovat oprávněné a pověřené osoby (viz 3) s jejich kontaktními informacemi (telefon a e-mail) a u těchto osob specifikovat kdo je kdo.
 3. Musíte si zajistit přístup na internet a odpovídající  softwarové vybavení (OS Windows Windows7 a výše, internetový prohlížeč Internet Explorer verze minimálně IE 9 a výše).

Poznámka: Přístup je zaveden a provozován zcela zdarma.

3) Jaký význam mají oprávněná a pověřená osoba?

 1. Oprávněná osoba má přístup do rozšířené databáze ČKP k dostupným datům.
 2. Pověřená osoba je kontaktní osoba pro komunikaci s ČKP a je odpovědná za aktualizaci seznamu oprávněných i dalších typů osob (rušení, přidání). Sama pověřená osoba NEMÁ přístup do rozšířené databáze ČKP, ale může sama sobě tento přístup přidat a přidělit si role oprávněné osoby, tak aby byla osobou pověřenou i oprávněnou zároveň.

Poznámka: Jmenování a odvolání Pověřených osob je možné jen přes datovou schránku nebo písemně.

4) Nemohu se dostat na otázky týkající se instalace?

Přístup k dalším otázkám získáte až po uzavření Smlouvy o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům s ČKP.

5) Jak si mám zažádat o certifikát?

Na svém počítači a pod svým profilem se přihlašte na certifikační server ČKP. Server požaduje uživatelské jméno a heslo, které používáte k přístupu do rozšířené databáze ČKP. Přesný postup žádosti je popsán v příručce „Obecná příručka systému VZS“, která je ke stažení minimálně pro pověřené osoby v aplikaci ZPD -> Dokumenty -> Vyhledání dokumentů -> Typ: Uživatelské příručky -> Systém VZS ČKP - vnější zabezpečené služby ČKP.

Na stránkách certifikačního serveru se pohybujte pouze pomocí odkazů a nepoužívejte šipky „Zpět“ a „Vpřed“ internetového prohlížeče.

Poznámka: Nejlépe, když u žádosti o certifikát asistuje Váš informatik!

6) Končí mi platnost certifikátu, co mám dělat?

Z oznamovacího e-mailu o vypršení platnosti certifikátu zjistíte typ certifikátu, u kterého Vám končí platnost. Poté si o ten samý typ certifikátu zažádáte stejným způsobem, jako při první žádosti o certifikát (viz 5).

Jak probíhá instalace zabezpečeného přístupu k datům a bezpečné komunikace s ČKP

Tato sekce dotazů je chráněna přístupná po zadání hesla a to zde.