1.    K čemu slouží garanční fond ČKP?

Garanční fond ČKP slouží k úhradě specifických škod, které nemůže platit žádná pojišťovna. Jde zejména o újmy způsobené nepojištěnými vozidly, případně o újmy na zdraví způsobené nezjištěným pachatelem nezjištěným vozidlem.

2.    Kam jdou peníze z garančního fondu ČKP?

Plnění z garančního fondu je poskytováno výhradně na účely specifikované v zákoně  168/1999 Sb., zejména na náhradu újem, způsobených poškozeným provozem nepojištěného vozidla.

3.    Mám auto, ale nejezdím s ním. Musím platit příspěvek do garančního fondu?

Každý motorista, který nechce vozidlo používat, může odevzdat značky do depozitu a vozidlo odstranit z pozemní komunikace, a pak pojištění ani příspěvek do garančního fondu platit nemusí.

4.    Jaké jsou sazby příspěvku do garančního fondu?

Sazby příspěvku stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou č. 205/1999 Sb.
Přehled sazeb neleznete zde. 
Stejná vyhláška stanoví, že společně s příspěvkem má ČKP právo na náklady spojené s jeho uplatňováním, a určuje jejich výši na 300 Kč. 

5.    Za jak dlouhé období bude ČKP požadovat příspěvek nepojištěných?

ČKP pracuje s aktuálními daty a motorista se tak o tom, že byl nepojištěn, dozví zpravidla do dvou až tří měsíců od zániku pojištění. Období, za která je příspěvek požadován, tedy nejsou nijak dlouhá. Pro motoristy tak jde v první řadě o varování, že pojištění jejich auta není v pořádku a pouze urychleným sjednáním pojištění mohou předejít povinnosti platit násobně vyšší částky v případě škody způsobené nepojištěným vozidlem.

6.    Co mám dělat, když se domnívám, že jsem dostal výzvu neoprávněně?  

V případě, že má motorista dojem, že mu byla doručena výzva neoprávněně, měl by se neprodleně obrátit na ČKP pomocí webové aplikace, nebo telefonního čísla: 221 772 773 a doložit skutečnosti, které vylučují vznik nároku na příspěvek.  

7.    Co mám dělat, když můj automobil už neexistuje a zápis v registru vozidel stále trvá?

Ačkoliv příspěvek do garančního fondu nebude uplatňován za obdobi do 31. 12. 2017, je důležité, aby si lidé dali tyto věci do pořádku. Problematika registrace a vyřazování vozidel nespadá do působnosti ČKP, proto doporučujeme kontaktovat registr vozidel případně ministerstvo dopravy, které poskytnou bližší informace. 

8.    Auto jsem prodal, přesto jsem obdržel výzvu k úhradě příspěvku. Co mám dělat?

Pokud obdržíte výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu ČKP i když již nejste vlastníkem vozidla, znamená to, že nedošlo k zápisu této změny v registru vozidel. Stačí nám doložit prodej vozidla (např. kupní smlouvou) a příspěvek hradit nemusíte. V každém případě doporučujeme obrátit se na registr vozidel a doložit nutné doklady pro provedení zápisu o změně vlastníka vozidla.

9.    Vztahuje se příspěvek do garančního fondu i na veterány?

Veteráni vybavení sportovně historickými (tzv. veteránskými) registračními značkami sice musí mít sjednané povinné ručení, pokud se s nimi bude vyjíždět na silnice, ale sazba se u těchto vozidel pohybuje na úrovni 1/12 ceny běžného povinného ručení. Na tyto veterány se příspěvek nepojištěných nevztahuje, protože tato vozidla jsou v registru historických a sportovních vozidel.

Pro stará vozidla, jejichž majitelé si neobstarali veteránské značky, avšak počítá se u nich pouze se sezónním provozem (např. od dubna do října), nabízejí pojišťovny tzv. sezónní pojištění. Motorista je sice pojištěn celoročně, nicméně v ceně pojištění je zohledněno, že vozidlem nebude jezdit celý rok. Pokud způsobí škodu mimo sjednanou sezónu provozování vozidla, pojišťovna uhradí škodu poškozenému, ale po svém klientovi může uplatnit právo regresu.