V Praze 31. srpna 2018 – Česká kancelář pojistitelů, provozující Linku pomoci řidičům 1224, připravila ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci pro všechny řidiče, v rámci které budou na sedmi vybraných dálničních úsecích u uzavírek umístěna odtahová vozidla společně se služebním vozidlem Policie ČR. Akce má za cíl předejít komplikacím v silničním provozu tím, že na místě přítomná vozidla odtahové služby zajistí urychlené odstranění porouchaných nebo havarovaných vozidel a opět tím obnoví plynulost silničního provozu. Druhotným cílem je snížení počtu sekundárních dopravních nehod. Odtahová vozidla partnerů pojišťoven budou připravena na vytipovaných místech v neděli 2. září 2018 od 14.00 do 20.00 hodin s možností prodloužení akce podle dopravní situace.

Vozidla budou připravena reagovat na volání na linku 1224, která pomáhá řidičům v urychlení odtahu nepojízdného vozidla z tuzemských pozemních komunikací po nehodě nebo při jeho poruše, a to smluvní asistenční společností pojišťovny, u které je pro vozidlo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

„Řadě sekundárních dopravních nehod se může předejít rychlým zavoláním Linky pomoci řidičům 1224, která v případě nehody nebo poruchy zajistí včasné odstranění vozu,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, a dodává: „Řidiči navíc dostávají záruku, že vzniklou situaci vyřeší smluvní asistenční společnost jejich pojišťovny, a nikoliv často předražené nesmluvní odtahové služby, čímž se vyhnou dalším nepříjemnostem.“

Odtahová vozidla budou v daný den rozmístěna na sedmi krizových dálničních úsecích, a to v místech uzavírek a zúžení, konkrétně na:

  • 68. km dálnice D11 ve směru na Prahu,
  • 59. km dálnice D5 ve směru na Plzeň (BČS Shell) a na 77. km dálnice D5 ve směru na Prahu,
  • 178. km dálnice D1 směr na Prahu,
  • 8. km dálnice D46 ve směru na Prostějov,
  • 104. km dálnice D1 (Větrný Jeníkov) ve směru na Prahu,
  • 41. km dálnice D1 (Šternov) ve směru na Prahu.

Na každém místě bude kromě odtahového vozu přítomna též hlídka Policie ČR.

„Každoročně je konec prázdnin spojen se zvýšenou intenzitou silničního provozu, což s sebou přináší vyšší riziko vzniku dopravních komplikací. Tuto společnou aktivitu vnímám proto jako další prospěšný krok ve vzájemné dlouhodobé spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů, který pomůže řidičům na cestách. Od této dopravně-preventivní akce očekávám, že v rizikových úsecích dálnic předejdeme tvorbě dlouhých kolon a vzniku zbytečných dopravních nehod, které jsou mnohdy zapříčiněny nepozorností řidičů, kteří k takovýmto kolonám přijíždějí,“ říká plk. Tomáš Lerch, ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

„Jsme moc rádi, že můžeme podporovat preventivní bezpečnostní akce, které pomohou motoristům k hladkému návratu z dovolených,“ komentoval Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR. „Všechna další opatření, jež zvýší bezpečnost a komfort motoristů vracejících se z dovolených, vítáme. Na dálnicích bude motoristům k dispozici také asistenční služba ŘSD ČR.“

Preventivní akci podporuje i Ministerstvo dopravy ČR. Pověřený vedoucí oddělení bezpečnosti provozu BESIP Ministerstva dopravy ČR Tomáš Neřold dodává: „Zvýšená přítomnost policie a odtahových služeb o kritickém víkendu je dobrým krokem. Nestačí ale zůstat u nárazových akcí. Chceme systémově zrychlit odtah vozidel, která blokují provoz. ŘSD zajistí jejich odstranění v co nejkratším čase, tak aby na 1. místě byla bezpečnost a průjezdná dálnice.“

Dle statistik se v ČR stane více než 1000 sekundárních dopravních nehod za rok (nehody do 2 km na dálnici a silnici 1. třídy), přičemž průměrně v 80 případech dojde k těžkému úrazu a 23 těchto nehod končí úmrtím. Celková výše škody se dá v průměru vyčíslit na 52 mil. Kč ročně. V zimních měsících vlivem hromadných nehod dosahují sekundární nehody na dálnicích až 12 % ze všech nehod na tomto typu pozemní komunikace.

Linka pomoci řidičům 1224 přijala v 1. pololetí 2018 celkem 87 221 hovorů, což je více než ve srovnatelném období roku 2017, kdy bylo příchozích hovorů 76 923. Celkové číslo za rok 2017 činí 167 253 přijatých hovorů.

Hlavním cílem Linky pomoci řidičům 1224 je urychlit odtah nepojízdného vozidla z tuzemských pozemních komunikací po nehodě nebo při poruše vozidla smluvní asistenční společností pojišťovny, u které je pro vozidlo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a tím přispět k rychlé obnově bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížit riziko vzniku další škody v důsledku překážejícího nepojízdného vozidla.

Více informací na: www.1224.cz.

Kontakt pro média: Milada Veselá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 606 661 304