Praha, 24. října 2019 – O 100 Kč více zaplatí průměrně řidiči v letošním roce za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, za tzv. „povinné ručení“ (POV). V souvislosti s narůstajícím počtem škod i jejich finanční náročností dochází k tomuto růstu už od loňského roku. Nejvíce nárůst pocítí rizikoví klienti, kteří již v minulosti způsobili opakovaně škody. U osobních automobilů způsobí ročně škodu průměrně 36 klientů na každých 1000 pojištěných vozidel, škodní frekvence je tedy v letošním roce 3,6 %, ovšem u rizikových klientů je výrazně vyšší, každý pátý motorista ve věku 18 let zůsobí nehodu. Průměrná škoda na majetku dosahuje nyní 45 000 Kč a průměrná újma na zdraví se šplhá na 420 000 Kč.

Počet a objem řešených škod

  • 285 000 řešených případů škod z POV
  • 15,9 mld. Kč objemu škod z POV

Vývoj povinného ručení za poslední období se nese ve znamení růstu počtu škod řešených právě z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v letošním roce se podle průběžného stavu předpokládá, že jejich počet dosáhne téměř 285 000 případů.

Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, k tomu říká: „Počet řešených škod z povinného ručení má už od roku 2014 vzestupnou tendenci, letos za období od ledna do srpna vzniklo zatím historicky nejvíce škod. Pojišťovny vedle majetkových škod řeší i újmy na zdraví, u kterých 88,5 % jejich počtu připadá na případy s lehkými zraněními, 11,5 % na těžká zranění a 3 % bohužel končí úmrtím obětí nehod,“ a dále dodává: „Finanční objem škod z povinného ručení dosahuje v letošním roce za období od počátku ledna do konce srpna historicky nejvyššího objemu: 10,32 mld. Kč, tzn. že oproti 6,94 mld. Kč v roce 2014 se jedná o 49% nárůst.“

Ceny povinného ručení

  • Cena povinného ručení narostla o 4 %
  • Průměrná cena povinného ručení na českém trhu je nyní 2969 Kč
  • Technická ztráta v rizikových segmentech: 700 mil. Kč za rok

Ceny povinného ručení až do roku 2017 dlouhodobě stagnovaly, od roku 2018 začaly mírně stoupat. Petr Jedlička vývoj povinného ručení komentuje takto: „Za rok 2019 se na celém kmeni povinného ručení odhaduje navyšování pojistného o 4,1 %, na průměrné pojistné 2969 Kč,“ a dále uvádí: „Svou roli ve zvyšování ceny hraje především navyšování finanční náročnosti škod, kdy průměrná škoda na majetku narůstá o 6,9 % a růst nároků újmy na zdraví při indexaci průměrnou mzdou představuje téměř 8 %. Růst pojistného proto stále není tak intenzivní jako růst škod.“

Nepojištěná vozidla

  • Počet pojištěných vozidel: 8,4 mil.
  • Počet nepojištěných vozidel: 140 000

Růst počtu pojištěných vozidel zůstává na stabilní úrovni a navyšuje se meziročně o 3–4 %, absolutní počet pojištěných vozidel všech druhů a kategorií dosahuje nyní 8,4 mil., z toho je pojištěno přibližně 5,6 mil. osobních aut. Vedle toho je ovšem 140 000 vozidel bez sjednaného pojištění odpovědnosti z provozu vodidla. Nejvíce nepojištěných škod těmito vozy způsobí majitelé z Karlovarského a Ústeckého kraje, naopak relativně málo nepojištěných škod vzniká na jihu Čech, v Pardubickém kraji a ve všech moravských krajích. Počet nepojištěných škod významně rostl do minulého roku 2018, nyní začíná tento trend zastavovat, jak se ukazuje podle průběžného vývoje v roce 2019.

Nepojištěné újmy na zdraví a škody na majetku vyřizuje Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu. Pomáhá také vyřídit škody způsobené na území ČR cizozemským vozidlem a škody českých řidičů v zahraničí.