Praha, 27. března 2020 - Česká kancelář pojistitelů se shodla s ministerstvem dopravy na zjednodušení některých procesů v souvislosti se současnou situací během vyhlášeného nouzového stavu. Momentálně mohou řidiči vyřadit vozidlo z provozu na registru vozidel i na základě elektronicky podané žádosti. Dočasně je pozastavena povinnost odevzdat osobně RZ vozidla na úřad. Pojišťovny budou pro ukončení pojištění dočasně akceptovat i potvrzení o elektronickém podání uvedené žádosti na úřad. Osobně registrační značku odevzdají řidiči až dodatečně.

Mnoho klientů pojišťoven svá vozidla nemůže momentálně provozovat a řada z nich by ráda na nějakou dobu ukončila povinné ručení. Není-li vozidlo pojištěno, je nutné uložit RZ vozidla do depozitu na registr vozidel, což z důvodu nedostupnosti úřadů není pro motoristy snadné.

Ministerstvo dopravy sdělilo, že se za datum uložení RZ do depozita bude dočasně považovat datum podání elektronické žádosti na příslušný úřad (do datové schránky, nebo se zaručeným elektronickým podpisem), pokud budou RZ dodatečně na úřad odevzdány.

Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, k tomu říká: „Hledali jsme při jednání s ministerstvem dopravy méně byrokratické a v současné době méně zatěžující opatření, které by pro motoristy bylo flexibilní a bezpečné a nepodporovalo další osobní kontakty a tedy i zbytečné šíření virového onemocnění, kvůli kterému je nyní vyhlášen nouzový stav,“ a dodává: „Rolí ČKP a pojišťoven je klientům pomáhat, děláme tedy všechno proto, abychom klientům v nelehké době zjednodušili některé potřebné kroky.“

K případným nepojištěným nehodám Jan Matoušek uvádí: „Věřím, že motoristé budou k této možnosti přistupovat poctivě a po skončení této výjimečné situace odevzdají RZ na úřad osobně. Zároveň apelujeme na ty, kteří si vozidlo odhlásí, aby s ním opravdu nevyjížděli, protože v případě nepojištěné nehody by náklady na úhradu škody šly k jejich tíži.“