Praha, 29. června 2021 – Projekty podporující prevenci nehod, školení a vybavení Integrovaného záchranného systému ČR, kampaně proti nepřiměřené rychlosti, alkoholu za volantem nebo projekty podporující seniory za volantem či začínající řidiče. Tyto a ještě mnohem více projektů již v minulosti podpořil Fond zábrany škod, který spravuje Česká kancelář pojistitelů. Od svého vzniku rozdělil fond již přes čtyři a půl miliardy korun. Od 1. července se mohou do Fondu zábrany škod o podporu hlásit nové projekty.

Je projekt vhodný pro podporu z FZŠ?

Z fondu zábrany škod jsou financovány také projekty, jež mají za cíl zvýšení bezpečnosti na silnicích, prevenci a osvětu účastníků silničního provozu podle Programových priorit schválených vládou a Programem Komise fondu zábrany škod na příslušný kalendářní rok. Projekty jsou hodnoceny podle kritérií.

Mezi úspěšné projekty podpořené fondem zábrany škod patří např. projekt Jedu s dobou, kampaň Agresivita zabíjí, Zpomal, dokud není skutečně pozdě, projekt Nehodou to začíná, VR chodec nebo Start driving.

Co je to Fond zábrany škod?

Fond zábrany škod byl zřízen zákonem a sdružuje finanční příspěvky od pojišťoven za účelem financování vybavení Integrovaného záchranného systému ČR, jakož i dalších projektů k zábraně škod vznikajících provozem vozidel na území České republiky. FZŠ představuje jeden z hlavních pilířů financování složek Integrovaného záchranného systému:

  • Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
  • Policie ČR
  • Zdravotnické záchranné služby krajů ČR

K tématům podporovaných projektů pro rok 2022 patří:

  • zranitelní účastníci (chodci, cyklisté) – celostátní a místní kampaně, projekty a přednášky a další preventivně-informační nebo edukační aktivity zaměřené na ochranu zranitelných účastníků v silničním provozu ze strany řidičů motorových vozidel, zásady bezpečného chování ze strany zranitelných účastníků – používání přilby, bezpečný pohyb na elektrokole/koloběžce, viditelnost, bezpečný pohyb chodců;
  • mladí řidiči – celostátní a místní kampaně, projekty (nedostatek řidičských zkušeností, neznalost dopravních pravidel, tendence k adrenalinovému/dravému, až agresivnímu způsobu jízdy, zaměření se na programy pro povinné vzdělávání instruktorů autoškol a zkušebních komisařů, posílení informovanosti a zodpovědnosti řidičů na středních školách);
  • nevěnování se provozu – celostátní a místní kampaně, projekty, přednášky a další preventivně-informační nebo edukační aktivity (nevěnování se řízení u řidičů a nevěnování se okolí při chůzi u chodců a dalších účastníků provozu).

Kdy a kam mohu podat žádost?

Žádosti o podporu projektů na rok 2022 týkající se výše uvedených oblastí lze podávat od počátku července do 15. září 2021 prostřednictvím aplikace FZŠ Office. Více na stránce www.fondzabranyskod.cz