Praha 26. května 2022 – Vojenská agrese a následně uvalené sankce na Rusko a Bělorusko velmi zkomplikovaly provoz vozidel i finanční transfery mezi oběma stranami. To vše omezuje akceschopnost zelenokaretního systému a snižuje vzájemnou důvěru mezi členskými státy.

V květnu 2022 začaly státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) vypovídat Rusku a Bělorusku bilaterální smlouvy o zárukách za zelené karty. Roční výpovědní doba uplyne 31. 5. 2023 ve 23:59. Od 1. 6. 2023 nebudou motoristům z Ruska a Běloruska na hranicích uznávány zelené karty vydané ruskými/běloruskými pojišťovnami a budou muset při vstupu do prostoru EHP uzavírat hraniční pojištění. Platí to i pro motoristy z EHP směřující do Ruska a Běloruska (a to i kdyby na jejich ZK nebyla mezinárodní poznávací značka RUS a BY přeškrtnutá).

Abychom předešli případným nedorozuměním a komplikacím našich motoristů, požádali jsme členské pojišťovny, aby na vydávaných zelených kartách začaly omezovat územní platnost právě přeškrtnutím RUS a BY.