Upozorňujeme, že se v posledních dnech objevily podvodné SMS, které působí tak, že pocházejí od České kanceláře pojistitelů. ČKP se od těchto zpráv distancuje a se společností AlfaOmega pohledavky s.r.o., která v SMS vystupuje, nemá nic společného. V případě, že jste zprávu obdrželi, nijak na ni nereagujte, a naopak neprodleně kontaktujte nejbližší stanici Policie ČR. V případě plateb za nepojištěné vozidlo můžete využít linku ČKP 221 772 773, kde případně prověří váš případ individuálně.