Praha 14. listopadu 2022 – Škody v rámci povinného ručení opět významně rostou, a to především v souvislosti s eskalací cen za opravy vozidel, kdy se průměrná majetková škoda k 30.9.2022 navyšuje meziročně již o 17,1 %, což je spojené s aktuální situací vysoké inflace a na růst závazků působí i dlouhodobé postupné navyšování odškodnění za zdravotní následky, které pojišťovny odškodňují někdy i desítky let. Pomyslné nůžky mezi objemem škod, které pojišťovny řeší, v porovnání s výškou povinného určení se tak stále otevírají.

Z analýzy Portálu nehod jednoznačně plyne dlouhodobě rostoucí trend zvyšování počtu nehod se zvěří. Zatímco ve druhém čtvrtletí 2010 jich bylo 897, v druhém kvartálu letošního roku to bylo 4041 nehod (viz obrázek). Dynamika růstu je ještě patrnější z vývoje podílu střetů se zvěří na celkových nehodách v České republice: 2. kvartál 2010 „jen“ 4,8 % a stejné období letošního roku téměř 16% podíl. Apel na větší ostražitost řidičů je tedy namístě.

Zvěř je aktivní zejména za rozbřesku a soumraku – což se bohužel kryje s dopravními špičkami na silnicích. K největšímu počtu nehod tak dochází mezi pátou a sedmou hodinou ranní a šestou a devátou hodinou večerní.

Sezóna divočáků na českých silnicích

Vývoj počtu nehod v jednotlivých čtvrtletích ukazuje i další zajímavý trend – pravidelné kolísání počtu nehod v průběhu roku. „Nejrizikovější jsou jarní (duben–červen) a podzimní měsíce (září–listopad), což souvisí s rozmnožovacím cyklem spárkaté zvěře a její zvýšenou aktivitou. Na jaře kulminují nehody se zvěří v květnu, kdy se na počtu všech nehod podílí 13 %, na podzim pak v listopadu, kde mají 12,5% podíl. Celoročně dominuje nehodám vysoká, na podzim se ovšem významně zvyšuje riziko, že se potkáte s divokým prasetem,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Nyní jsme tedy uprostřed sezóny divočáků na českých silnicích. U nehod s nimi přišli analytici Portálu nehod na jedno zajímavé zjištění. „Při pohledu na vývoj nehod s černou od roku 2010 je zřetelný trend, kdy se střídají vždy ob jeden rok podzimy s větším a menším počtem nehod. Podle tohoto dlouhodobého trendu by letošní podzim měl být co do počtu nehod s divočáky tím klidnějším,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod. Roli v tomto cyklu může hrát rozmnožovací cyklus divokých prasat, dostupnost potravy v přírodě apod.

Nejvíce nehod se zvěří hrozí na Vysočině

Co do absolutního počtu nehod po střetu se zvěří vede Středočeský kraj (25,6 tis. nehod od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2022) následovaný Moravskoslezským (14,3 tis.) a Ústeckým krajem (13,6 tis. nehod). „Více vypovídající je však podíl nehod po střetu se zvěří na celkovém počtu nehod v daném kraji. Při tomto pohledu se žebříček rizikových krajů výrazně promění. To, že se na silnici nečekaně potkáte se zvěří, je nejpravděpodobnější v Kraji Vysočina, protože zde mají tyto nehody 26,9% podíl na celkovém počtu nehod. S velkým odstupem následuje Zlínský kraj (17,9 %) a Středočeský kraj (16,2%),“ říká Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Pokud se podíváme na situaci detailněji, tak „okresní ligu“ bouraček se zvěří s nejvyšším podílem na všech nehodách vedou okresy Třebíč (31,1 %), Pelhřimov (31 %) a Havlíčkův Brod (28,3 %). Vysočina tak potvrzuje rizikovost silnic z pohledu potenciálního střetu se zvěří. Jde opět o nehody za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2022.

Riziková devítka

A na kterých silnicích si je třeba dávat obzvlášť velký pozor na přebíhající lesní zvěř? Podle analýzy Portálu nehod je jednoznačně nejvíc rizikovou silnice I/9 spojující Prahu, Neratovice, Mělník, Českou Lípu, Nový Bor a Rumburk. Od roku 2010 do poloviny letošního roku zde nehody, kde figurovala zvěř, tvořily 38 % všech nehod.  

Ne náhodou je na této silnici i místo, kde dochází k nejvíce nehodám se zvěří v celé České republice. Podle mapy rizikových míst Portálu nehod došlo na 73. km silnice I/9 mezi Českou Lípou a Novým Borem za poslední dva roky k 29 bouračkám se zvěří.

Mapa rizikových míst varuje řidiče

Portál nehod (www.portalnehod.cz) je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám – právě například z důvodu střetu se zvěří.

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.

Kontakty pro média:

ČKP: Veronika Pilková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., M: +420 732 562 418