Zjednodušení náhrady nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároku poškozeného

Dnem 1. 7. 2009 nabyla účinnosti dohoda mezi Českou kanceláří pojistitelů a Českou advokátní komorou o úhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vypořádání nároků poškozeného uplatněných po tomto datu z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pro zobrazení dohody klikněte ZDE.

Smyslem a účelem této dohody je zjednodušení pravidel pro stanovení výše nákladů právního zastoupení, aniž by docházelo k jakékoli změně rozsahu pojistného krytí tohoto nároku nad rámec vyplývající ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. K aplikaci dohody může dobrovolně přistoupit jakýkoli z členů ČKP. Této možnosti dosud využili následující členové ČKP s účinností od uvedeného data:

1.7.2009        Slavia pojišťovna a.s.

1.7.2009        UNIQA pojišťovna, a.s.

Poškozený může v případě konkrétní škodné, resp. pojistné události požádat:

  • příslušného odpovědnostního pojistitele vozidla škůdce nebo
  • ČKP (jedná-li se o plnění z garančního fondu podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),

aby jeho nárok na náhradu nákladů právního zastoupení byl řešen v souladu s touto dohodou.